Skip links

Privacy- en Cookiebeleid

Inleiding

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Beekman Watersport BV , informatie van je verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een koopovereenkomst, voor het gebruik van onze diensten (reparatie/onderhoud/stalling) of informatie die wij verzamelen bij je gebruik van onze (mobiele) websites, en andere diensten, zoals telefonische ondersteuning. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op de behoeften van onze klanten af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar jij als gebruiker in bent geïnteresseerd). Je leest hier o.a. hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen)verzamelen en voor welke doeleinden wij die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je jouw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een product of dienst afneemt. Je hebt ten allen tijde zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens wilt doorgeven of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren/doorgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk? Voor de aankoop van producten/diensten op factuur, het behandelen van ter reparatie/onderhoud aangeboden zaken hebben we je gegevens nodig om de gevraagde ondersteuning, bestelde producten en materialen of de uitgevoerde reparatie te kunnen factureren.

Soorten gegevens

Er zijn diverse manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:
– Levering van producten (bijvoorbeeld boot, motor, watersportartikelen): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons verstrekt zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (ten behoeve van de levering/factuur)
– Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van een door ons te betalen bedrag aan jou bij bijvoorbeeld inkoop van je boot/motor combinatie), en de kennis dat jij van het specifieke product gebruik gaat maken.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan je direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op jou, maar aan de hand waarvan je niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van Beekman Watersport BV verzameld? Nee, bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan.

Wanneer je een aankoop op factuur bij ons doet verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BTW nummer (zakelijk). Dit doen wij om de factuur op te stellen, je te kunnen bellen als (bijvoorbeeld) het product opgehaald kan worden en het e-mailadres om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen of je te mailen als we je telefonisch niet kunnen bereiken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinde verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

– Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;

– Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;

– Als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;

– Om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

– Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde product/dienst, terwijl andere gegevens voor verbeteren van het gebruik van onze (mobiele)website kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens.
In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van zeven jaar na einde van de klantrelatie. Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen zo lang worden bewaard. Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

In speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden ten behoeve van algemene doeleinden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiele telefoon of tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Onze (mobiele)website maakt gebruik van cookies.

Beveiliging

Wij handhaven ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@beekmanboten.nl.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@beekmanboten.nl.

Per post kun je vragen stellen via:
Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT GOES

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk je (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die je opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op jou. Zet voor de zekerheid op de kopie van je legitimatiebewijs dat je deze aan ons stuurt en maak je Burgerservicenummer en foto onherkenbaar.

Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij je berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij je verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek met betrekking op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op jou zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat je het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet blijkt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet blijkt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te bewaren (fiscale wetgeving).

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
Tel: 0113-227383
Mail: info@beekmanboten.nl
KvK: 22030645
BTW: NL813796015B01